Menu
Opis
W centrum naszych zainteresowań jest człowiek, jego poglądy i opinie. Nadajemy reportaże, słuchowiska oraz audycje dokumentalne, które wzbudzają w słuchaczach zainteresowanie i poszerzają ich horyzonty myślowe.

Główne Programy

  • Notatnik kulturalny
  • Rozmowa dnia
  • Słowo o słowie
  • Czytam książki
  • Nocna Orkiestra Radia Białystok

Głośniki Główne

  • Wojciech Kujałowicz
  • Marek Zabrocki
  • Andrzej Bajguz
  • Eugeniusz Ryzyk
  • Dorota Sokołowska
Kontakt
Swierkowa 1, 15-328 Białystok, Polska
Wszystkie komentarze