Menu

NHK


Stream
Mô tả
NHK là hãng truyền hình - phát thanh công cộng Nhật Bản, Radio NHK Việt Nam thuộc NHK World, cung cấp các chương trình tin tức, giải trí Nhật Bản khách quan bằng tiếng Việt dành cho các thính giả Việt Nam.

Các chương trình chính

  • Tin tức
  • Thăm Nhật Bản kỳ thú
  • Cùng các bạn Việt Nam
  • Những ca khúc Nhật Bản được yêu thích
  • Cái nhìn từ Nhật Bản
  • Cùng nhau học tiếng Nhật
Liên hệ
2-2-1 Jinnan, Shibuya, Tokyo 150-8001, Japan
Tất cả các bình luận