เมนู
ข้อมููลหลัก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 88 MHz เป็นเครือข่ายวิทยุภาคภาษาต่างประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ มีรายการข่าว สารคดี และเพลงสากลออกอากาศออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

รายการหลัก

  • New Magazine
  • News Flash
  • @ Night Variety
  • Morning Variety
  • Dhamma Talk
  • สารคดีต่างประเทศ
การติดต่อ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, 236 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง , เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400, ประเทศไทย
ความคิดเห็นทั้งหมด