เมนู
ข้อมููลหลัก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 98.0 FM ในเครือข่ายสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารที่มีสาระต่อประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

รายการหลัก

  • ยิ้มรับตะวัน
  • เพื่อนยามเช้าที่ 98
  • สวัสดีเชียงใหม่
  • 98 แวดเวียง
  • มองเชียงใหม่
  • Happy Time

ดีเจหลัก

  • พธู แท่นนิล
  • วรวิทย์ แสนไชย
  • มัณทนา อาษากิจ
  • วีระอนงค์ ดวงทิพย์
การติดต่อ
49 ถนนประชาสัมพันธ์ , ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง , จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย
ความคิดเห็นทั้งหมด