เมนู
ข้อมููลหลัก
สถานีวิทยุเรดิโอทริป จังหวัดภูเก็ต คลื่นแห่งการเดินทางและท่องเที่ยว มีเพลงเพราะๆ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในภูเก็ต

คติพจน์

คลื่นแห่งการเดินทางและท่องเที่ยว

การติดต่อ
63/248 , หมู่ 4 ถนนวิรัชหงษ์หยก 3 , ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000, ประเทศไทย
ความคิดเห็นทั้งหมด