เมนู
ข้อมููลหลัก
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่นวิทยุเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางด้านการศึกษา วิชาการ ความรู้ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี สุขภาพ ดนตรี ออกอากาศทาง 101.5 MHz และอินเทอร์เน็ต

คติพจน์

คลื่นความรู้สู่ประชาชน

รายการหลัก

 • เจาะข่าวเช้านี้
 • คุยกันสักนิด
 • กระแสเศรษฐกิจ
 • สำนึกของสังคม
 • สารพันข่าวสาร
 • คลินิก 101.5
 • เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

ดีเจหลัก

 • ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
 • รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
 • อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์
 • อรอุมา พงษ์แสง
 • กรรณิการ์ โต๊ะมีนา
 • รวิตา ระย้านิล
การติดต่อ
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 , จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร 10330, ประเทศไทย
ความคิดเห็นทั้งหมด