เมนู
ข้อมููลหลัก
สถานีวิทยุผู้จัดการ 97.75 FM มีการปรับภาพลักษณ์หลายครั้ง แต่ยังคงยืนหยัดด้วยการเป็นสถานีข่าวและวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง เน้นเนื้อหาที่มีสาระและความรู้ตลอด 24 ชั่วโมง

คติพจน์

ข่าวสาร สาระ ความรู้ สู่มือคุณ

รายการหลัก

  • ไม่ตกขบวน
  • ยามเช้าริมเจ้าพระยา
  • รอบบ้านเรา
  • สภาท่าพระอาทิตย์
  • รอบวันทันเหตุการณ์
  • แสงดาวแห่งศรัทธา
การติดต่อ
ตึกวิทยุ 102/1 ถนนพระอาทิตย์ , แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร , กรุงเทพมหานคร 10200, ประเทศไทย
ความคิดเห็นทั้งหมด